Výcvik

Novela vyhlášky MD č. 167/2002 Sb., přinesla zásadní změny v provádění závěrečné zkoušky a způsobu výcviku motorkářů:

  • přibyla cvičná plocha, na které musí uchazeč dokázat své dovednosti v ovládání motocyklu při nízké i vyšší rychlosti, což je první část zkoušky z jízdy. Až po jejím úspěšném zvládnutí následuje zkouška jízdy v provozu, kdy nově již uchazeč jede na motorce sám a zkušební komisař jej následuje na doprovodném motocyklu, popřípadě v doprovodném vozidle a komunikace probíhá přes interkom
  •  změna vyhlášky zvýšila náročnost výcviku i zkoušek. Tyto změny razantně navýšily náklady výcviku, tudíž i ceny, které zohledňují nový způsob výcviku a zkoušek
  • nově pak uchazeč může absolvovat zkoušku z jízd až po úspěšném sloužení zkoušky z pravidel provozu – testu
  • komunikace mezi žákem a učitelem při jízdách v provozu probíhá přes interkom
  • v případě potřeby si samozřejmě může uchazeč dokoupit jednotlivé jízdy jakékoliv části výcviku
  • pro žáky, kteří úspěšně ukončili výuku pro skupiny opravňující získání řidičského oprávnění pro sk. A, je připraven speciální program pro jejich bezpečné začlenění do provozu, a to formou „výletu“ se zkušenými učiteli a hlavně motorkáři k hlubšímu zažití základních návyků, které navazují na vlastní výuku v autoškole
  • výcvik pro sk. B probíhá standardním způsobem (teorie a zdravověda na učebně, jízdy v mírném i náročnějším provozu, samozřejmostí je i výuka v „brněnské špičce“)